Siderurgji
Metalurgji
Mekanike
Kimike farmaceutike
Elektronike
Qelqi dhe qeramike
Energji & Industri e rendë

Ne industrine siderurgjike eshte shume i perhapur  perdorimi i gazeve teknike. GTS sh.p.k. ka referenza te nje rendesie te vecante ne prodhimet e celikut ne aplikimet me te perdoreshme kemi oksigjenin azotin argonin hidrogjenin etj.

Medikale
Homecare
Energji & Industri e rendë
Agroushqimore
Ekologji dhe Ambient
Skeda Teknike te Sigurise se Gazeve

GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE SH.P.K, Nipt :J61905015B, Kod.Fisk3705995, Nr. Rregj. 13657
Adresa: Kombinat, Vaqarr, Tirane, Tel: +35542350981 / Fax: +35542352877