Ftohje dhe ngrirje kriogjenike
Transportet frigoriferike
Paketimi ne atmosfere te modifikuar
Gazet ne industrine e pijeve
Serat, pasurimi me gaz karbonik
Kultivimi i peshkut
Agroushqimore

Duke rritur shume shpejtesine e ftohjes dhe ngrirjes(sistemi kriogjenike) arrihen rrezultate te larta te sigurise se higjenes toksikollogjike,nderpriten ndryshimet organoleptike te produkteve ushqimore. Paketimi ne atmosfere te modifikuar konsiston ne zgjatjen e kohes se konservimit te produktit te fresket,duke mbajtur te pandryshuar karakteristikat origjinale.Ne industrine ushqimore te prodhimit te pijeve kemi aplikime te vazhdueshme te Azotit, gazit karbonik.

Ne serat shtimi i perqindjes se gazit karbonik ne ajer eshte elementi kryesor i procesit te fotosintezes,me qellim qe te kemi nivele te larta produktiviteti.Ne vaskat e kultivimit te peshkut shtimi me oksigjen puro jep nje seri avantazheshesh ne prodhim.

Medikale
Homecare
Energji & Industri e rendë
Agroushqimore
Ekologji dhe Ambient
Skeda Teknike te Sigurise se Gazeve

GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE SH.P.K, Nipt :J61905015B, Kod.Fisk3705995, Nr. Rregj. 13657
Adresa: Kombinat, Vaqarr, Tirane, Tel: +35542350981 / Fax: +35542352877