Gaze medikale
Impiante te qenderzuara per gaze medikale
Impiante te qenderzuara per laboratore medikale
Sherbime spitalore
Gaze ndihmes medikale
  • Gaze kriogjenik per krioterapine (protoksid azoti, azot, dioksid karboni)
  • Dioksid karboni per endoskopi dhe laparoskopi
  • Azot i lengezuar per ruajtjen e materialeve biologjike
Medikale
Homecare
Energji & Industri e rendë
Agroushqimore
Ekologji dhe Ambient
Skeda Teknike te Sigurise se Gazeve

GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE SH.P.K, Nipt :J61905015B, Kod.Fisk3705995, Nr. Rregj. 13657
Adresa: Kombinat, Vaqarr, Tirane, Tel: +35542350981 / Fax: +35542352877