Gaze medikale
Gaze ndihmes medikale
Impiante te qenderzuara per laboratore medikale
Sherbime spitalore
Impiante te qenderzuara per gaze medikale

 

  • qendra stokazhi dhe shperndarje te gazeve medikale (primare, sekondare dhe emergjenca)
  • qendra aspirimi (vakumi)
  • qendra per prodhimin e ajrit medikal
  • komponente per impiantin dhe shperndarjen  (reduktore, priza, valvola emergjence, etj)
  • sistem alarmi per gazet medikale
  • sistem i largimit te gazit anestezik
  • trare koka krevati dhe njesi tavanore per sallat e operacionit
  • aksesore per shfrytezimin e gazeve medikale (flusimetra, lageshtues, vakummetra, etc)

 

Medikale
Homecare
Energji & Industri e rendë
Agroushqimore
Ekologji dhe Ambient
Skeda Teknike te Sigurise se Gazeve

GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE SH.P.K, Nipt :J61905015B, Kod.Fisk3705995, Nr. Rregj. 13657
Adresa: Kombinat, Vaqarr, Tirane, Tel: +35542350981 / Fax: +35542352877