Gaze medikale
Gaze ndihmes medikale
Impiante te qenderzuara per gaze medikale
Sherbime spitalore
Impiante te qenderzuara per laboratore medikale

Gts eshte e para firme qe ka realizuar impiante te qenderzuara per gazet ne laboratoret e spitaleve me te medha ne vend.

Impiantet e qenderzuara japin siguri per mirfunksionimin e paisjeve laboratorike.

Medikale
Homecare
Energji & Industri e rendë
Agroushqimore
Ekologji dhe Ambient
Skeda Teknike te Sigurise se Gazeve

GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE SH.P.K, Nipt :J61905015B, Kod.Fisk3705995, Nr. Rregj. 13657
Adresa: Kombinat, Vaqarr, Tirane, Tel: +35542350981 / Fax: +35542352877