Gaze medikale
Gaze ndihmes medikale
Impiante te qenderzuara per gaze medikale
Impiante te qenderzuara per laboratore medikale
Sherbime spitalore

TGM manaxhimin total te gazeve medikale nga burimi deri tek shfrytezimi nga pacientet.

Mirmbajtia e impianteve medikale.
Medikale
Homecare
Energji & Industri e rendë
Agroushqimore
Ekologji dhe Ambient
Skeda Teknike te Sigurise se Gazeve

GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE SH.P.K, Nipt :J61905015B, Kod.Fisk3705995, Nr. Rregj. 13657
Adresa: Kombinat, Vaqarr, Tirane, Tel: +35542350981 / Fax: +35542352877