Metalurgji
Mekanike
Kimike farmaceutike
Elektronike
Qelqi dhe qeramike
Siderurgji
Në industrinë e përpunimit të metaleve, GTS sh.p.k. ofron zgjidhje teknologjike dhe pajisje për: 

DJEGIET: Djegiet e bazuara tek oksigjeni i pastër  (në vend të ajrit) në proceset e përpunimit të metaleve që plotësojnë nevojat themelore bazë të përpunimit të metaleve. Këto nevoja mund të përmblidhen me tre fjalë: ENERGJI, CILESI, MJEDIS.
  
ENERGJI: sepse kur shkrihet giza, metalet jo prej hekuri më të rëndësishme që janë oksi-te diegshme, mund të kursejnë një sasi të madhe lëndë djegëse. 

CILESI: sepse materialet oxy- të diegshme bëjnë të mundur kontrollin e procesit me precision më të lartë dhe si pasojë vendosin standarde shumë të larta cilësore për produktet e përfunduar. 

MJEDIS: sepse oxy-djegia është një teknikë ekologjike e cila mund të zvogëlojojë vëllimin e emetimeve të gazta në mjedis.  

TRAJTIMET TERMIKE: përdorimi i mbrojtësve atmosferikë të bazuar në gazet teknike, në vend të mbrojtësve atmosferikë që janë vetë-prodhuar me gaz gjeneratorësh gjatë trajtimit termik të metaleve, bëjnë të mundur të kenë: KONTROLL TË RREPTË TË REZULTATEVE, e mundur kjo për shkak të përbërjes konstante të mbrojtësve atmosferikë të bazuar në LIMITET E TOLERANCËS PRECISE BRENDA CERTIFIKATËS SË CILËSISË së gazeve teknike, një kusht i nevojshëm për t’u kompletuar në nivel ndërkombëtar, që në disa raste mund të sigurohet vetëm me përdorimin e gazeve.  Sigurohet MBROJTJA MË E MIRË KUNDREJT RREZIKUT TË NDOTJES SË MJEDISIT, lidhur me mundësinë e kontrollit të përzierjes së gazeve teknike dhe pastërtisë së tyre, LEHTËSIA E DREJTIMIT, sepse me një personel me specializim të lartë në fushën e gazrave teknike nuk është më e nevojshme puna e gjeneratorëve. NXJERRJA JASHTË E GAZEVE: cilësia e produkteve të përfunduar fillon që nga faza e parë: nga përpunimi i lëndëve të para.  Kjo është arsyeja që qëndron pas punës së GTS-se në nxitjen e përdorimit të gazit për shkrirjen e metaleve të tilla si: 

TUNXH; 
ALUMIN; 
ZINK;
GIZE. 

ZGJIDHJA DHE NXJERRJA: vetitë kriogjenike të azotit shfrytëzohen gjerësisht në industrinë e përpunimit të metaleve. Tkurrja e provokuar nga ftohja intensive e pjesëve metalike të zhytura në azot të lëngshëm, ka provuar që të jetë mënyra më e mirë e mbylljes mekanike të detaleve pa shkaktuar ndryshime strukturore te materialet. Nëpërmjet ftohjes, diegies së aluminit me azotin, shpejtësia e nxjerrjes mund të rritet, duke përmirësuar kështu sipërfaqen e produkteve të përfunduar.

Medikale
Homecare
Energji & Industri e rendë
Agroushqimore
Ekologji dhe Ambient
Skeda Teknike te Sigurise se Gazeve

GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE SH.P.K, Nipt :J61905015B, Kod.Fisk3705995, Nr. Rregj. 13657
Adresa: Kombinat, Vaqarr, Tirane, Tel: +35542350981 / Fax: +35542352877