Siderurgji
Metalurgji
Kimike farmaceutike
Elektronike
Qelqi dhe qeramike
Mekanike
Teknikat dhe aplikimet më të rëndësishme të zhvilluara ne sektorin mekanik janë: 

SALDIMI ME FLAKE OXY-ACETILENI 
Saldimi Oxy- acetilen është një lloj saldimi me gaz, në të cilin burimi termik rrjedh si pasojë e reagimit të një gazi të djegshëm (acetilen) me një gaz djegës (oksigjen). Për shkak të karakteristikave termike të burimit, sistemi oxy-acetilen përdoret vetëm për bashkimin mes pllakave me trashësi të kufizuara. Për shkak se, si flakë përdoret një burim termik, procedura oxy-acetilen e bën më të lehtë zhvillimin tek saldimi në ato raste kur reduktohen në mënyrë të konsiderueshme pengesat në afërsi të lidhjes. Për më tepër, kostoja e ulët e pajisjeve, si kundër ajo e sistemeve të tjera, kontribuon në bërjen e këtij lloj saldimi ende interesant për punëtoritë e vogla dhe mirëmbajtjen.  GTS ofron të gjithë gamën e instrumenteve për saldim me flake VEGA. 

BASHKIMET E SALDIMIT TE MBROJTURA ME GAS (MIG / Mag) 
Bashkimi i saldimit me gaz mbrojtës është një lloj saldimi në të cilin energjia termike sigurohet nga një hark që formohet mes një teli elektrode fusible dhe pjesës që do të saldohet. Avantazhi kryesor i tegelit të saldimit me gaz mbrojtës është teknika e produktivitetit të tij të lartë. Gazet e përdorur për këtë lloj saldimi janë: CO2, argoni, heliumi, oksigjeni dhe përzierjet e tyre, duke përfshirë dhe përzierjet e reja të markës ENERMIX. Për vite të tëra, GTS ka furnizuar kompani të rëndësishme në industrinë përpunuese si dhe në sektorin më të madh të prodhimit të mallrave të konsumueshme (tela, elektroda, flukse etj).
 

ELEKTRODAT E PATRETSHME TË  SALDIMIT ME GAZ MBROJTES (TIG)
Harku i elektrodës së patretshme me gaz mbrojtës inert është një lloj saldimi në të cilin ngrohja prodhohet nga një hark që krijohet mes një elektrode që nuk është konsumuar dhe pjesës që do të saldohet.  Procedura mund të përdoret nga çdo pozicion pune dhe mund të aplikohet gjithashtu edhe për pllaka me trashësi vetëm disa të dhjetat mm. Përparësitë kryesore të këtij lloji saldimi shquhen për rregullsinë e depozitimit dhe mundësinë e transferimit të metalit të shtuar në vaskë pa pësuar shumë humbje në elementet që e përbëjnë atë. Gazet mbrojtëse të përdorura janë argoni, heliumi dhe përzierjet e tyre, përzierjet e hidrogjenit dhe përzierjet e reja të markës ENERMIX. GTS furnizion klientët e saj me të gjitha pajisjet dhe materialet që mund të përdoren për këtë lloj saldimi. 

SEKSIONI TERMIK (OXY-PRERJA)
Oxy-prerja është procesi më i përshtatshëm në sektorin e përzierjes së ulët të çelikut dhe karbonit.  Për të kryer oxy-prerje është e nevojshme që të sigurohet një presion i lartë i oksigjenit reaktiv si dhe një flakë ngrohëse.  Kushtet që përcaktojnë seksionin e metalit përmes oxy-prerjes janë formimi i oksidit (reagimi ekzotermik), temperatura e formimit si dhe shkrirja e oksidit, e cila duhet të jetë më e ulët se temperatura në të cilën shkrijnë metalet. Gazet djegëse që përdoren më shpesh janë acetileni, propani, mapi dhe hidrogjeni. Oxy-prerja është ende metoda më e zakonshme e seksionimit. Oxy-prerja përdoret manualisht në industrinë e ndërtimit për ndërtime, mirëmbajtje dhe shkatërrime, si dhe përdoret automatikisht në një shkallë të madhe të prodhimit.

PRERJA DHE SALDIMI ME PLASMA 
Me jonizimin e plotë të elementit të gaztë të përdorur, të quajtur "plazma", është e mundur të arrihen temperatura shumë të larta (rreth 20.000 gradë C) dhe si pasojë të shkrijnë edhe metale të cilat nuk mund të punohen me metoda të tjera saldimi dhe prerje. Proceset e bazuara tek Plasma përdoren veçanërisht në industrinë e çelikut, bakrit, aluminit, nikelit dhe të lidhjeve të tyre. Gazet Plasma të përdorura janë ajri, azoti, një përzierje argon dhe hidrogjen, oksigjeni. Gaze e ftohta pishtar janë ajri, CO2, azoti.  Përparësitë e përdorimit të kësaj metode janë se kanë shpejtësi më të madhe aplikimi si dhe cilësi më të mirë të sektorit prerës dhe ngjitjes së salduar. GTS i furnizon klientët e saj me disa nga pajisjet më moderne dhe më të mirat që gjenden në treg. 

SALDIMI DHE PRERJA ME LASER 
Për shkak të fleksibilitetit dhe fuqisë së saj, prerja lazer është një proces i themeluar mirë në tipe të ndryshme aplikimi si: prerja e materialeve metalike (ferror dhe jo ferror), materialeve inorganike (qelqi, kuarci), materialeve organike (plastika, pëlhura). Saldimi me laser është ende në fazën e zhvillimit të saj përsa i përket punimit të materialeve metalike. Për të prodhuar drita njëngjyrëshe me koherencë të lartë, e cila përbën rrezen lazer, duhet gaz i pastër si helium, azot, CO2 ose përzierjet e tyre "LaserSol". Për prerjen gjithashtu është e nevojshme përdorimi i "Gazeve ndihmës", kryesisht azot apo oksigjen lazer, formë e përdorur për të prerë inoxin dhe përzierjet e lehta si dhe përdorimet e fundit të për çelikun e karbonizuar.  GTS prodhon të gjitha gazet e nevojshme për instalimin e një makine lazer në përputhje me standardet e cilësisë më të mirë të kërkuar nga tregu. 

Përdoruesit e GTS duhet të përmbushin nevojat e konsumatorëve me produkte që janë gjithnjë e më shumë të karakterizuar nga natyralja dhe siguria, disponueshmëria dhe shumëllojshmëria, komoditeti dhe prakticiteti. Studimet e GTS gjejnë zgjidhje për klientët e saj, duke i ndihmuar ata që të rrisin standardet cilësore të produkteve të tyre.  Në mënyrë që të sigurojnë produkte me cilësi më të lartë se sa ato që mund të prodhohen duke përdorur metoda tradicionale, shumë lloje ushqimesh janë tepër të ngrira për shkak të përdorimit të azotit të lëngshëm ose të dioksidit të karbonit, disa të tjerë paketohen në ambiente të ndryshme por te ruajtur me azot, i cili ruan si anën estetike ashtu dhe tiparet e tyre organoleptike. Bimët trajtohen në sera me atmosfere të pasuruar me dioksid karboni në mënyrë që të përshpejtojnë dhe të përmirësojnë rritjen tyre, ndërsa peshqit i nënshtrohen kultivimit intensiv me përdorimin e oksigjenit.  Erëzat dhe kafeja rriten në tokë në një temperaturë shumë të ulët, duke përdorur e azot të lëngshëm, me qëllim që të ruhet aroma e tyre dhe cilësia. 

Medikale
Homecare
Energji & Industri e rendë
Agroushqimore
Ekologji dhe Ambient
Skeda Teknike te Sigurise se Gazeve

GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE SH.P.K, Nipt :J61905015B, Kod.Fisk3705995, Nr. Rregj. 13657
Adresa: Kombinat, Vaqarr, Tirane, Tel: +35542350981 / Fax: +35542352877