Siderurgji
Metalurgji
Mekanike
Kimike farmaceutike
Qelqi dhe qeramike
Elektronike

Prodhimi i komponenteve elektronikë dhe fibrave optike kërkon përdorimin e gazit jashtëzakonisht të pastër, të lirë nga çdo agjent ndotës.  GTS mund të furnizojë me: 

 

  • Gazra specialë që përdoren gjatë prodhimit të gjysëm-perçuesve si xylan, fosfat, heksafluoride squfuri, etj; 
  • Azot jashtëzakonisht të pastër për të pastruar dhe larë "dhomëzat e bardha" 
  • Gaze të pastër dhe shumë të pastër, përzierje standarde dhe të sakta për pajisjet dhe proceset e analizave laboratorike; 

 

GTS ka referenca në grupet më të mëdha të sektorit të gjysëm -perçuesve dhe siguron si furnizime të sigurta dhe shumë të sakta ashtu edhe asistencë të përpiktë. 

 

GAZET PËR ELEKTRONIKË  

Prodhimi i komponenteve elektronike dhe fibrave optike kërkon përdorimin e gazeve jashtëzakonisht të pastër, të lirë nga çdo agjent ndotëse. GTS mund të furnizojë me: 

 

  • gazra të veçantë që përdoren gjatë prodhimit të gjysëm - perçuesve si xylan, fosfine, heksafluoride squfur, etj; 
  • azot jashtëzakonisht të pastër dhe të larë në "dhomat e bardha" 
  • gaze të pastër dhe shumë të pastër, pëzierje standarte dhe të sakta për mjetet për procesin dhe analizat laboratorike. 

 

GTS ka referenca me grupet më të mëdhenj në sektorin e gjysëm përçuesve dhe siguron furnizime tepër të sigurta dhe asistencë të përpiktë. 

 

Teknologjitë më të fundit në fushën e komponentëve elektronike dhe në prodhimin e fibrave optike - kompleksit më të madh të sintezës kimike, analizat më të vështira, hulumtimet më të avancuara mjekësore dhe shumë aplikime të tjera pararojë janë të mundshme falë përdorimit të gazeve-ekstra të pastër dhe përzierjeve të tyre. GTS furnizon me një gamë të gjerë prodhimesh të pastra dhe ekstra-të pastra, që përfshijnë si gaze për laboratorët ashtu dhe mjetet e shqyrtimit të gazeve të përdorur për kërkime, për monitorimin e mjedisit dhe për elektronikat. GTS jo vetëm që furnizon me produkte tepër të sigurtë dhe me cilësi të lartë, por gjithashtu kujdeset për të gjitha pajisjet speciale të nevojshme për përdorim, që nga furnizimi i komponentëve të vetëm (skaner, valvola, filtra, reducer etj), deri në planifikimin dhe ndërtimin e të gjithë sistemeve të shpërndarjes, duke ndihmuar klientët e saj në zgjidhjen e të gjitha problemeve të lidhura me përdorimin e produkteve. 

 

Medikale
Homecare
Energji & Industri e rendë
Agroushqimore
Ekologji dhe Ambient
Skeda Teknike te Sigurise se Gazeve

GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE SH.P.K, Nipt :J61905015B, Kod.Fisk3705995, Nr. Rregj. 13657
Adresa: Kombinat, Vaqarr, Tirane, Tel: +35542350981 / Fax: +35542352877