Siderurgji
Metalurgji
Mekanike
Kimike farmaceutike
Elektronike
Qelqi dhe qeramike
Janë të shumta aplikimet e gazeve teknike në industrinë e prodhimit të xhamit, të cilat vazhdojnë të rriten.The most common and widespread are: Më të zakonshmet dhe më të përhapurat janë:

  • PRODHIMI I XHAMIT TË SHESHTE me metodën XHAM PLUSKUES në një ambient azoti dhe hidrogjeni.
  • Ftohjes së ajrit të presuar me azot të lëngshëm për prodhimin e qelqit GOVATE;
  • OXY-DJEGIA DHE ZGJATJA E AKTIVITETIT – e furrave me diegie, të ushqyera me oksigjen të pastër, e ajrit të pasuruar me oksigjen, injeksionit të drejtpërdrejtë të oksigjenit;
  • TRANSMETIMI i tetrakloridit të kallajit me azot të gaztë;
  • SECTIONING OF SEMI-MANUFACTURED GOODS with oxy-combustible flamesSEKSIONIMI I ARTIKUJVE TË PRODHUAR me flakët oxy- të djegshme; 
  • LUSTRIMI i mallrave të përfunduar. 

Medikale
Homecare
Energji & Industri e rendë
Agroushqimore
Ekologji dhe Ambient
Skeda Teknike te Sigurise se Gazeve

GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE SH.P.K, Nipt :J61905015B, Kod.Fisk3705995, Nr. Rregj. 13657
Adresa: Kombinat, Vaqarr, Tirane, Tel: +35542350981 / Fax: +35542352877