Ftohje dhe ngrirje kriogjenike
Paketimi ne atmosfere te modifikuar
Gazet ne industrine e pijeve
Serat, pasurimi me gaz karbonik
Kultivimi i peshkut
Transportet frigoriferike
Problemi i ruajtjes së mallrave që prishen dhe që transportohen në distanca të gjata mund të zgjidhet lehtë edhe me automjete të cilët funksionojnë me adoptimin e sistemit të ngrirjes së lëngut kriogjenik. This refrigeration system determines the control of temperature and the lowering of the oxygen content, which facilitate the preservation of the foodstuffs transporteKy sistem ftohje përcakton kontrollin e temperaturës dhe uljen e përmbajtjes së oksigjenit, të cilat lehtësojnë ruajtjen e ushqimeve të transportuar. GTS ofron gjithashtu zgjidhje të plota në lidhje me teknologjinë dhe sistemet e ruajtjes së azotit të lëngshëm ose të dioksidit të karbonit, si dhe për rregullimin dhe kontrollin e parametrave të këtij procesi.
Medikale
Homecare
Energji & Industri e rendë
Agroushqimore
Ekologji dhe Ambient
Skeda Teknike te Sigurise se Gazeve

GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE SH.P.K, Nipt :J61905015B, Kod.Fisk3705995, Nr. Rregj. 13657
Adresa: Kombinat, Vaqarr, Tirane, Tel: +35542350981 / Fax: +35542352877