Ftohje dhe ngrirje kriogjenike
Transportet frigoriferike
Gazet ne industrine e pijeve
Serat, pasurimi me gaz karbonik
Kultivimi i peshkut
Paketimi ne atmosfere te modifikuar

Shumë shpesh si pasojë e prodhimit të ushqimit dhe sistemit modern të shpërndarjes, është e nevojshme që të zgjatet jeta e produkteve të freskëta, duke parandaluar përkeqësimin e karakteristikave të tyre origjinale. Duke punuar me universitetet dhe qendrat kërkimore, GTS ka studiuar dhe krijuar përzierje gazesh (të bazuara tek azoti, oksigjeni dhe dioksidi i karbonit) që mund të parandalojnë ose të shtyjnë modifikimin e produkteve të freskëta, duke ruajtur cilësinë e tyre dhe të veprojnë në përputhje me rregullat specifike në lidhje me shtesat ushqimore HACCP. GTS mund të furnizojë me pajisje për matjen e sasisë së duhur të gazit / përzierjes për raste të ndryshme.

Medikale
Homecare
Energji & Industri e rendë
Agroushqimore
Ekologji dhe Ambient
Skeda Teknike te Sigurise se Gazeve

GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE SH.P.K, Nipt :J61905015B, Kod.Fisk3705995, Nr. Rregj. 13657
Adresa: Kombinat, Vaqarr, Tirane, Tel: +35542350981 / Fax: +35542352877