Ftohje dhe ngrirje kriogjenike
Transportet frigoriferike
Paketimi ne atmosfere te modifikuar
Serat, pasurimi me gaz karbonik
Kultivimi i peshkut
Gazet ne industrine e pijeve
Veprimi i pastrimit të azotit dhe dioksidit të karbonit është thelbë sor për ruajtjen e shumë artikujve ushqimor dhe pijeve - veçanërisht në qoftë se janë ruajtur në kontenierë të mëdhenj - duke i mbrojtur ata nga oksidimi i shkaktuar nga ajri, i cili i prish dhe i vjetëron këto ushqime. GTS mund të furnizojë me gaze dhe pajisje të nevojshme për transport, të cilët mund ruajnë edhe shishe vere, vajra, aroma, lëng frutash dhe fruta në përgjithësi.
Medikale
Homecare
Energji & Industri e rendë
Agroushqimore
Ekologji dhe Ambient
Skeda Teknike te Sigurise se Gazeve

GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE SH.P.K, Nipt :J61905015B, Kod.Fisk3705995, Nr. Rregj. 13657
Adresa: Kombinat, Vaqarr, Tirane, Tel: +35542350981 / Fax: +35542352877