Ftohje dhe ngrirje kriogjenike
Transportet frigoriferike
Paketimi ne atmosfere te modifikuar
Gazet ne industrine e pijeve
Serat, pasurimi me gaz karbonik
Kultivimi i peshkut

Kultivimi intensiv i peshkut është shumë i zakonshëm në të gjithë Evropën.  Teknika e pasurimit të ujit në ujore me oksigjen të pastër çon në kontrollin e përhapjes, meqënëse kjo teknike ka përparësitë e mëposhtme: humbje më të pakta të shkaktuara nga sëmundjet, kursim të ujit me anë të ri-qarkullimit dhe densitetit të lartë të peshkut në çdo ujore. Me përdorimin e oksigjenit është i mundur gjithashtu dhe transportimi i peshkut të gjallë. GTS është një nga kompanitë e para që ka promovuar këtë teknologji dhe mund të mburret me nivelin e lartë të konsumatorëve të rëndësishëm.

 

Medikale
Homecare
Energji & Industri e rendë
Agroushqimore
Ekologji dhe Ambient
Skeda Teknike te Sigurise se Gazeve

GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE SH.P.K, Nipt :J61905015B, Kod.Fisk3705995, Nr. Rregj. 13657
Adresa: Kombinat, Vaqarr, Tirane, Tel: +35542350981 / Fax: +35542352877