Termoshkatërrim
Përmirësimi i mjedisit
Përdorimi i Oksigjenit, Ozonit dhe Dioksidit të Karbonit në Pastrimin e bimëve
për shkak të evolucionit të vazhdueshëm të veprimtarisë njerëzore dhe të uljes graduale të vlerave të agjentëve ndotës të konsideruar të pranueshëm për ri-futjen në mjedis, kapaciteteti i pastrimit të bimëve duhet të përmirësohet vazhdimisht ose në çdo rast duhet të gjinden sistemet për dhënien e fleksibilitet më të madh bimëve, natyra e të cilave i bën ato shumë të ngurta. Nga kjo pikëpamje, mënyra më e mirë e përmirësimit të pastrimit të bimëve, e bazuar në baltën aktive, është që për zhvillimin e bimëve të përdoret oksigjeni i pastër. Me përdorimin e oksigjenit të pastër dhe ozonit në këto lloje bimësh bëhet e mundur zgjidhja e problemeve të pafund: që nga formimi i erës së pakëndshme si në baltë ashtu dhe në pellgjet kapëse, në tretjen e baltrave të tepërta, në reduktimin e sasisë së materialit që do të eliminohet.  GTS ka zhvilluar në mënyrë autonome disa zgjidhje origjinale për shpërndarjen e oksigjenit të pastër në ujë dhe që mund të zgjidhin problemet që dalin nga ndryshimet e vazhdueshme në sisteme, si në sistemet e shkarkimit, në qëndrimin e publikut të gjerë ndaj mjedisit etj. Cilësitë acide të dioksidit të karbonit po shfrytëzohen gjithnjë e më shpesh për të neutralizuar shkarkimet alkaline. Me përdorimin e dioksidit të karbonit është e mundur që të: 

  • Parandalohen ACIDIFIKIMET e shkarkimit, pasi është një acid i dobët;        
  • Parandalohen shkarkimet nga tejkalimi i kufirit maksimal të lejuar për të kontrolluar nivelin e substancave të tilla si sulfatet, të cilat zakonisht prodhohen nga përdorimi i acidit sulfurik. GTS aplikon dioksidin e karbonit në një shkallë të madhe, duke propozuar sisteme origjinale për përdoruesit me probleme në trajtimin e shkarkimeve alkaline dhe tani ka referenca të rëndësishme për të gjitha industritë e fuqishme që kanë lidhje me to.  

Medikale
Homecare
Energji & Industri e rendë
Agroushqimore
Ekologji dhe Ambient
Skeda Teknike te Sigurise se Gazeve

GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE SH.P.K, Nipt :J61905015B, Kod.Fisk3705995, Nr. Rregj. 13657
Adresa: Kombinat, Vaqarr, Tirane, Tel: +35542350981 / Fax: +35542352877