Përdorimi i Oksigjenit, Ozonit dhe Dioksidit të Karbonit në Pastrimin e bimëve
Përmirësimi i mjedisit
Termoshkatërrim
Thermoshkatërrimi sot është një nga zgjidhjet më të mira për problemin e largimit të mbeturinave. GTS ka vendosur në dispozicion të këtyre impianteve përvojën e saj të thellë të oxy-djegieve dhe i ka dhënë zgjidhje novatore përmirësimit të fazave të veçanta të procesit,  
 të cilat marrin pjesë aktivisht në ndryshimet e nevojshme për të siguruar përçueshmëri të oksigjenit të pastër. Interesi i GTS në proceset thermoshkatërruese e ka mundësuar atë të ofrojë zgjidhje specifike për secilin nga llojet e mëposhtme të proceseve: 
  • Djegie 
  • Pyrolysis 
  • Gazifikimin
  • Pas-djegie 
 
Zgjidhjet teknologjike të GTS, të cilat në përputhje me rregullat në fuqi, bëjnë të mundur që: 
  • të përmirësohen menaxhimet e procesit të temperatures; 
  • të zvogëohen e sasisë e tymrave të prodhuara; 
  • të zvogëohen sasitë e materialit të padjegur dhe blozës.

Medikale
Homecare
Energji & Industri e rendë
Agroushqimore
Ekologji dhe Ambient
Skeda Teknike te Sigurise se Gazeve

GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE SH.P.K, Nipt :J61905015B, Kod.Fisk3705995, Nr. Rregj. 13657
Adresa: Kombinat, Vaqarr, Tirane, Tel: +35542350981 / Fax: +35542352877