Përdorimi i Oksigjenit, Ozonit dhe Dioksidit të Karbonit në Pastrimin e bimëve
Termoshkatërrim
Përmirësimi i mjedisit
Me aplikimet që ka zhvilluar SOL, për përmirësimin e hapësirave të ndotura dhe për të përdorur zgjidhje të përshtatshme teknologjike, është e mundur të zvogëlohen dhe gjithashtu në disa raste edhe të eliminohen plotësisht substancat ndotëse të pranishëm në tokë, në tabanet e tokës, në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore. Veprimet që SOL propozon për rikuperimin dhe rivendosjen mjedisore të zonave të ndotura, favorizojnë reduktimin e materialit të zhvendosur, si dhe trajtimin e tyre në vend dhe shumëfishimin e përdorimit të tokës, të tabanit të tokës dhe të plotësimit të materialeve që i janë nënshtuar rikuperimit, në përputhje me Dekretin Ministror të fundit N. 471 të datës 25 tetor 1999. Në sajë të përvojës që ka fituar në zhvillimin e aktivitetit biologjik me oksigjen të pastër, në riciklimin  dhe trajtimin e substancave organike në vendet e kufizuara dhe trajtimin e ujërave të ndotura, SOL është në gjendje të ofrojë zgjidhje inovative të këtij procesi, të tilla si: 
 
  • Dioksidimin e materialeve organike që kanë filtruar brenda në tokë; 
  • Trajtimin e ozonit të ujit të filtruar; 
  • Larjen e dioksiduar të tokës kontaminuar.

Medikale
Homecare
Energji & Industri e rendë
Agroushqimore
Ekologji dhe Ambient
Skeda Teknike te Sigurise se Gazeve

GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE SH.P.K, Nipt :J61905015B, Kod.Fisk3705995, Nr. Rregj. 13657
Adresa: Kombinat, Vaqarr, Tirane, Tel: +35542350981 / Fax: +35542352877