Qëndrushmëria

Modeli i zhvillimit të qëndrueshëm të kompanisë sonë bazohet në garantimin e asaj që është rritja ekonomike, gjithmonë në respekt total të shëndetit dhe sigurisë së operatorëve tanë. Në veçanti, modeli ynë i qëndrueshmërisë bazohet në tre pika kryesore të themelit, të cilat janë: cilësia, siguria dhe mjedisi.